நிஜாமாபாத் தொகுதியில், 'கின்னஸ்' சாதனை

ஐதராபாத் : தெலுங்கானா மாநிலத்தில், 185 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட, நிஜாமாபாத் லோக்சபா தொகுதியில், அதிகமான ...

நிஜாமாபாத்: தேர்தல் நடத்த ரூ.35 கோடி

ஐதராபாத் : லோக்சபா தேர்தலில் அதிகபட்சமாக 185 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தெலுங்கானாவின் நிஜாமாபாத் தொகுதிக்கு ...

நிஜாமாபாத் தொகுதிக்கு தேர்தல் நடத்த ரூ.35 கோடி

ஐதராபாத்:லோக்சபா தேர்தலில், அதிகபட்சமாக, 185 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும், தெலுங்கானாவின் நிஜாமாபாத் தொகுதிக்கு ...