என்ன சொல்றீங்க?

மோடி அரசின் கொள்கைகளால் தொழில் அதிபர்களுக்கு மட்டும் பலன் என இண்டியா கூட்டணி தலைவர்கள் கூறியிருப்பது

உங்கள் கருத்து

  • 15.45%
  • 74.09%
  • 10.45%
Vote

தேர்தல் விறுவிறு