தேர்தல் முடிவுகள் 2016

கட்சிகள் வெற்றி
அ.தி.மு.க 134
தி.மு.க 89
காங்கிரஸ் 8
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்1
மொத்தம் 234
2016 தேர்தல் வெற்றி

தேர்தல் முடிவுகள் 2011

கட்சிகள் வெற்றி
அ.தி.மு.க 150
தே.மு.தி.க. 29
தி.மு.க 23
மா.கம்யூ. 10
இ.கம்யூ. 9
காங்கிரஸ் 5
மற்றவை 5
பா.ம.க 3
மொத்தம் 234
2011 தேர்தல் வெற்றி

தேர்தல் முடிவுகள் 2006

கட்சிகள் வெற்றி
தி.மு.க 96
அ.தி.மு.க 61
காங்கிரஸ் 34
பா.ம.க 18
மற்றவை 9
மா.கம்யூ. 9
இ.கம்யூ. 6
தே.மு.தி.க. 1
மொத்தம் 234
2006 தேர்தல் வெற்றி

தேர்தல் முடிவுகள் 2001

கட்சிகள் வெற்றி
அ.தி.மு.க 132
தி.மு.க 31
த.மா.கா 23
பா.ம.க 20
காங்கிரஸ் 7
மா.கம்யூ. 6
இ.கம்யூ. 5
பா.ஜ 4
சுயேச்சை 3
ம.தி.மு.க 2
பார்வர்டு பிளாக் 1
மொத்தம் 234
2001 தேர்தல் வெற்றி

தேர்தல் முடிவுகள் 1996

கட்சிகள் வெற்றி
தி.மு.க 173
த.மா.கா 39
இ.கம்யூ. 8
அ.தி.மு.க 4
பா.ம.க 4
பா.ஜ 1
மா.கம்யூ. 1
பார்வர்டு பிளாக் 1
சுயேச்சை 1
ஜனதா தளம் 1
ஜனதா கட்சி 1
மொத்தம் 234
1996 தேர்தல் வெற்றி

தேர்தல் முடிவுகள் 1991

கட்சிகள் வெற்றி
அ.தி.மு.க 164
காங்கிரஸ் 60
தி.மு.க 2
தாயக மறுமலர்ச்சி கழகம் 2
இந்திய காங்.சோசலிஸ்ட் 1
இ.கம்யூ. 1
மா.கம்யூ. 1
சுயேச்சை 1
ஜனதா தளம் 1
பா.ம.க 1
மொத்தம் 234
1991 தேர்தல் வெற்றி

தேர்தல் முடிவுகள் 1989

கட்சிகள் வெற்றி
தி.மு.க 150
அ.தி.மு.க(ஜெ.) 27
காங்கிரஸ் 26
மா.கம்யூ. 15
சுயேச்சை 5
ஜனதா தளம் 4
இ.கம்யூ. 3
அ.தி.மு.க 2
அ.தி.மு.க(ஜானகி) 2
மொத்தம் 234
1989 தேர்தல் வெற்றி

தேர்தல் முடிவுகள் 1984

கட்சிகள் வெற்றி
அ.தி.மு.க 132
காங்கிரஸ் 61
தி.மு.க 24
மா.கம்யூ. 5
சுயேச்சை 4
ஜனதா தளம் 3
காந்தி காமராஜ் தேசிய காங். 2
இ.கம்யூ. 2
அம்பேத்கர் கிராந்தி தள் 1
மொத்தம் 234
1984 தேர்தல் வெற்றி

தேர்தல் முடிவுகள் 1980

கட்சிகள் வெற்றி
அ.தி.மு.க 129
தி.மு.க 37
காங்கிரஸ் 31
மா.கம்யூ. 11
இ.கம்யூ. 9
சுயேச்சை 8
காந்தி காமராஜ் தேசிய காங். 6
ஜனதா தளம் 2
பார்வர்டு பிளாக் 1
மொத்தம் 234
1980 தேர்தல் வெற்றி

தேர்தல் முடிவுகள் 1977

கட்சிகள் வெற்றி
அ.தி.மு.க 130
தி.மு.க 48
காங்கிரஸ் 27
மா.கம்யூ. 12
ஜனதா தளம் 10
இ.கம்யூ. 5
பார்வர்டு பிளாக் 1
சுயேச்சை 1
மொத்தம் 234
1977 தேர்தல் வெற்றி

தேர்தல் முடிவுகள் 1971

கட்சிகள் வெற்றி
தி.மு.க 184
இந்திய தேசிய காங். 15
இ.கம்யூ. 8
சுயேச்சை 8
பார்வர்டு பிளாக் 7
சுதந்திர கட்சி 6
பிரஜா சோசலிஸ்ட் கட்சி 4
முஸ்லீம் லீக் 2
மொத்தம் 234
1971 தேர்தல் வெற்றி

தேர்தல் முடிவுகள் 1967

கட்சிகள் வெற்றி
தி.மு.க 137
காங்கிரஸ் 51
சுதந்திர கட்சி 20
மா.கம்யூ. 11
சுயேச்சை 6
பிரஜா சோசலிஸ்ட் கட்சி 4
சங்கித சோசலிஸ்ட் கட்சி 2
இ.கம்யூ. 2
பார்வர்டு பிளாக் 1
மொத்தம் 234
1967 தேர்தல் வெற்றி