மேனகா சர்ச்சை பேச்சு

சுல்தான்பூர்: '' முஸ்லிம்கள் எனக்கு ஓட்டு போட வேண்டும். இல்லாவிட்டால், உங்களுக்கு உதவ மாட்டேன்'' என ...