ஓட்டுக்கேற்ப வசதி; மீண்டும் சர்ச்சை

சுல்தான்பூர்: ''எனக்கு எந்த கிராமத்தில் அதிக ஓட்டு கிடைக் கிறதோ, அங்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் வசதிகளை ...

மேனகா சர்ச்சை பேச்சு

சுல்தான்பூர்: '' முஸ்லிம்கள் எனக்கு ஓட்டு போட வேண்டும். இல்லாவிட்டால், உங்களுக்கு உதவ மாட்டேன்'' என ...