தேர்தல் தொகுதி தேதி
முதல் கட்ட தேர்தல் 91 ஏப்., 11
இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் 97 ஏப்., 18
மூன்றாம் கட்ட தேர்தல் 115 ஏப்., 23
நான்காம் கட்ட தேர்தல் 71 ஏப்., 29
ஐந்தாம் கட்ட தேர்தல் 51 மே 6
ஆறாம் கட்ட தேர்தல் 59 மே 12
ஏழாம் கட்ட தேர்தல் 59 மே 19
வாக்கு எண்ணிக்கை நாள் 23 மே 2019