• மேட்டூர்

  • வாக்காளர் விவரம் - (20 ஜனவரி 2016 வரை)
  • மொத்த வாக்காளர்கள் : 2,62,849
  • ஆண் வாக்காளர்கள் : 1,34,788
  • பெண் வாக்காளர்கள் : 1,28,045
  • மற்றவர்கள் :16
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2016செம்மலை (அ.தி.மு.க.) 72,751
பார்த்திபன் (மக்கள் தே.மு.தி.க) (தி.மு.க.) 66,469
ஜி.கே.மணி (பாமக) 49,939
பூபதி (தே.மு.தி.க.,) 5,892
பால­சுப்­ர­ம­ணியம் (பா.ஜ.,) 1,428
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2011எஸ்.ஆர்.பார்த்திபன் (தே.மு.தி.க.,) 75,672
ஜி.கே.மணி (பா.ம.க.,) 73,078
செந்தில்குமார் (இ.ஜ.க.,) 2,487
பி.பாலசுப்பிரமணியன் (பா.ஜ.,) 2,286