• திருவண்ணாமலை

  • வாக்காளர் விவரம் - (20 ஜனவரி 2016 வரை)
  • மொத்த வாக்காளர்கள் : 2,55,353
  • ஆண் வாக்காளர்கள் : 1,25,018
  • பெண் வாக்காளர்கள் : 1,30,321
  • மற்றவர்கள் :14
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2016ஏ.வ.வேலு (தி.மு.க.) 1,05,902
பெருமாள் நகர் ராஜன் (அ.தி.மு.க.) 60,076
இல.பாண்­டியன் (பாமக) 7,325
மணி­கண்டன் (தே.மு.தி.க.,) 4,648
வெங்கடாஜலபதி (ஐ.எம்.கே.எம்.கே.) (பா.ஜ.,) 1,802
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2011எ.வ.வேலு (தி.மு.க.) 84,802
ராமச்சந்திரன் (அ.தி.மு.க.) 79,676
ஏ.அர்ஜுனன் (பா.ஜ.,) 1,519