• காட்பாடி

  • வாக்காளர் விவரம் - (20 ஜனவரி 2016 வரை)
  • மொத்த வாக்காளர்கள் : 2,27,250
  • ஆண் வாக்காளர்கள் : 1,11,183
  • பெண் வாக்காளர்கள் : 1,16,051
  • மற்றவர்கள் :16
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2016துரை­மு­ருகன் (தி.மு.க.) 90,354
அப்பு (அ.தி.மு.க.) 66,588
சண்முகம் (பாமக) 12,728
சிவானந்தம் (தமாகா) 2,163
புவியரசன் (நாம் தமிழர்) 1,135
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2011துரைமுருகன் (தி.மு.க.) 75,064
எஸ்.ஆர்.கே.அப்பு (எ) ராதாகிருஷ்ணன் (அ.தி.மு.க.) 72,091
ஏ. வரதராஜன் (ஜனதா) 1,539