• தியாகராயநகர்

  • வாக்காளர் விவரம் - (20 ஜனவரி 2016 வரை)
  • மொத்த வாக்காளர்கள் : 2,40,352
  • ஆண் வாக்காளர்கள் : 1,19,860
  • பெண் வாக்காளர்கள் : 1,20,447
  • மற்றவர்கள் :45
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2016சத்யா (எ) சத்யநாராயணன் (அ.தி.மு.க.) 53,207
எஸ்.என்.கனி­மொழி (தி.மு.க.) 50,052
எச்.ராஜா (பா.ஜ.,) 19,888
குமார் (தே.மு.தி.க.,) 6,210
வினோத் (பாமக) 5,071
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2011வி.பி.கலைராஜன் (அ.தி.மு.க.) 75,883
செல்லக்குமார் (காங்.,) 43,421
ரவிச்சந்திரன் (பா.ஜ.,) 4,575