• விளவங்கோடு

  • வாக்காளர் விவரம் - (20 ஜனவரி 2016 வரை)
  • மொத்த வாக்காளர்கள் : 2,40,547
  • ஆண் வாக்காளர்கள் : 1,18,335
  • பெண் வாக்காளர்கள் : 1,22,192
  • மற்றவர்கள் :20
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2016விஜயதாரணி (காங்.,) 68,789
சி.தர்மராஜ் (பா.ஜ.,) 35,646
ஆர்.செல்லசுவாமி (மா. கம்யூ.,) 25,821
டூமிங் சேவியே ஜார்ஜ் (அ.தி.மு.க.) 24,801
சிபு (சுயேட்சை) 955
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2011விஜயதாரணி (காங்.,) 62,426
லீமா ரோஸ் (மா. கம்யூ.,) 38,975
ஆர்.ஜெயசீலன் (பா.ஜ.,) 37,677