• ஓட்டப்பிடாரம் (தனி)

  • வாக்காளர் விவரம் - (20 ஜனவரி 2016 வரை)
  • மொத்த வாக்காளர்கள் : 2,17,224
  • ஆண் வாக்காளர்கள் : 1,07,973
  • பெண் வாக்காளர்கள் : 1,09,244
  • மற்றவர்கள் :7
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2016சுந்தரராஜ் (அ.தி.மு.க.) 65,071
கிருஷ்ணசாமி (பு.த.) 64,578
ஆறு­முக நயினார் (தே.மு.தி.க.,) 14,127
ஏ.சந்தனகுமார் (பா.ஜ.,) 5,931
ரா.முரு­கப்­பெ­ருமாள் (பாமக) 3,792
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2011டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி (பு.த.,) 71,330
ராஜா (தி.மு.க.) 46,204
முத்து பலவேசம் (பா.ஜ.,) 2,616