• அண்ணா நகர்

  • வாக்காளர் விவரம் - (20 ஜனவரி 2016 வரை)
  • மொத்த வாக்காளர்கள் : 2,85,165
  • ஆண் வாக்காளர்கள் : 1,41,481
  • பெண் வாக்காளர்கள் : 1,43,634
  • மற்றவர்கள் :50
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2016மோகன் (தி.மு.க.) 72,207
கோகுல இந்திரா (அ.தி.மு.க.) 70,520
சுரேஷ் கருணா (பா.ஜ.,) 8,820
மல்லிகா தயாளன் (மதிமுக) 6,491
அகிலேஷ் அரனிமல்லிசெட்டி (பாமக) 5,619
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2011எஸ்.கோகுல இந்திரா (அ.தி.மு.க.) 88,954
அறிவழகன் (காங்.,) 52,364
பி.கே.ஹரிபாபு (பா.ஜ.,) 3,769