• ஆயிரம் விளக்கு

  • வாக்காளர் விவரம் - (20 ஜனவரி 2016 வரை)
  • மொத்த வாக்காளர்கள் : 2,43,386
  • ஆண் வாக்காளர்கள் : 1,19,944
  • பெண் வாக்காளர்கள் : 1,23,364
  • மற்றவர்கள் :78
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2016செல்வம் (தி.மு.க.) 61,726
பா.வளர்மதி (அ.தி.மு.க.) 52,897
சிவ­லிங்கம் (பா.ஜ.,) 8,516
ரெட்சன் அம்பிகாபதி; (மதிமுக) 7,805
ரங்கன் (பாமக) 3,968
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2011பா.வளர்மதி (அ.தி.மு.க.) 67,522
அசன் முகமது ஜின்னா (தி.மு.க.) 59,930
சிவலிங்கம் (பா.ஜ.,) 3,098