• ஆண்டிப்பட்டி

  • வாக்காளர் விவரம் - (20 ஜனவரி 2016 வரை)
  • மொத்த வாக்காளர்கள் : 2,52,747
  • ஆண் வாக்காளர்கள் : 1,26,270
  • பெண் வாக்காளர்கள் : 1,26,462
  • மற்றவர்கள் :15
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2016டி.தங்­க­த­மிழ்­செல்வன் (அ.தி.மு.க.) 1,03,129
எல்.மூக்கையா, (தி.மு.க.) 72,933
எம்.என்.கிருஷ்ணமூர்த்தி (தே.மு.தி.க.,) 10,776
எஸ்.ஆர்.சக்­ர­வர்த்தி (பா.ஜ.,) 3,465
ரவி (பாமக) 1,318
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2011தங்கதமிழ்ச் செல்வன் (அ.தி.மு.க.) 91,721
எல்.மூக்கையா (தி.மு.க.) 70,680
ஆர்.குமார் (பா.ஜ.,) 1,657
முருகானந்தம் (இ.ஜ.க.,) 223