• மதுரை மேற்கு

  • வாக்காளர் விவரம் - (20 ஜனவரி 2016 வரை)
  • மொத்த வாக்காளர்கள் : 2,79,424
  • ஆண் வாக்காளர்கள் : 1,39,491
  • பெண் வாக்காளர்கள் : 1,39,933
  • மற்றவர்கள் :
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2016செல்லுார் ராஜூ (அ.தி.மு.க.) 82,529
தளபதி (தி.மு.க.) 66,131
உ.வாசுகி (மா. கம்யூ.,) 19,991
ஏ.சசி­குமார் (பா.ஜ.,) 5,705
திருநாவுக்கரசு (நாம் தமிழர்) 3,354
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2011செல்லூர் ராஜூ (அ.தி.மு.க.) 94,798
தளபதி (தி.மு.க.) 56,037
ராஜரத்தினம் (பா.ஜ.,) 3,149
மூர்த்தி (இ.ஜ.க.,) 897