• திருப்புத்தூர்

  • வாக்காளர் விவரம் - (20 ஜனவரி 2016 வரை)
  • மொத்த வாக்காளர்கள் : 2,65,915
  • ஆண் வாக்காளர்கள் : 1,31,982
  • பெண் வாக்காளர்கள் : 1,33,930
  • மற்றவர்கள் :3
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2016கேஆர்.பெரியகருப்பன் (தி.மு.க.) 1,10,719
கரு.அசோகன் (அ.தி.மு.க.) 68,715
சாத்தையா (இ. கம்யூ.,) 7,380
ஐ. அந்தோணி லாரன்ஸ் (ஐஜெகே) 2,801
முத்துச்சாமி (நாம் தமிழர்) 1,443
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2011கே.ஆர்.பெரியகருப்பன் (தி.மு.க.) 83,485
ஆர்.எஸ்.ராஜ.கண்ணப்பன் (அ.தி.மு.க.) 81,901
ஷேக்தாவூத் (பா.ஜ.,) 1,270
சிங்காரவேலு (இ.ஜ.க.,) 1,154