• கடலூர்

  • வாக்காளர் விவரம் - (20 ஜனவரி 2016 வரை)
  • மொத்த வாக்காளர்கள் : 2,28,538
  • ஆண் வாக்காளர்கள் : 1,11,492
  • பெண் வாக்காளர்கள் : 1,17,024
  • மற்றவர்கள் :22
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2016எம்.சி.சம்பத் (அ.தி.மு.க.) 70,922
புக­ழேந்தி (தி.மு.க.) 46,509
சந்திரசேகர் (தமாகா) 20,608
பழ.தாம­ரைக்­கண்ணன் (பாமக) 16,905
சீமான் (நாம் தமிழர்) 12,497
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2011எம்.சி.சம்பத் (அ.தி.மு.க.) 85,953
இள.புகழேந்தி (தி.மு.க.) 52,275
ஆர்.குணா (எ) குணசேகர் (பா.ஜ.,) 1,579