• திருச்சி (மேற்கு)

  • வாக்காளர் விவரம் - (20 ஜனவரி 2016 வரை)
  • மொத்த வாக்காளர்கள் : 2,53,551
  • ஆண் வாக்காளர்கள் : 1,23,373
  • பெண் வாக்காளர்கள் : 1,30,172
  • மற்றவர்கள் :6
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2016கே.என்.நேரு (தி.மு.க.) 92,049
ஆர்.மனோகரன் (அ.தி.மு.க.) 63,634
ஜோசப் ஜெரால்டு (தே.மு.தி.க.,) 11,469
மனோகரன் சேது (நாம் தமிழர்) 3,080
விஜயராகவன் (பா.ஜ.,) 1,780
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2011என்.மரியம் பிச்சை (அ.தி.மு.க.) 77,492
கே.என்.நேரு (தி.மு.க.) 70,313
திருமலை (பா.ஜ.,) 2,569
செல்வம் (இ.ஜ.க.,) 1,487