• ஆத்தூர்

  • வாக்காளர் விவரம் - (20 ஜனவரி 2016 வரை)
  • மொத்த வாக்காளர்கள் : 2,69,948
  • ஆண் வாக்காளர்கள் : 1,31,878
  • பெண் வாக்காளர்கள் : 1,38,054
  • மற்றவர்கள் :16
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2016ஐ.பெரியசாமி (தி.மு.க.) 1,21,738
ஆர்.விஸ்­வ­நாதன் (அ.தி.மு.க.) 94,591
பாக்கியசெல்வராஜ் (பாமக) 3,741
எஸ்.பி.இளஞ்­செ­ழியன் (பா.ஜ.,) 1,365
மரிய. குணசேகரன் (நாம் தமிழர்) 1,013
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2011இ.பெரியசாமி (தி.மு.க.) 1,12,751
எஸ்.ஆர்.கே.பாலசுப்பிரமணியம் (தே.மு.தி.க.,) 58,819
பரணிதரன் (பா.ஜ.,) 2,233
இளஞ்செழியன் (இ.ஜ.க.,) 799