• டாக்டர்.ராதாகிருஷ்ணன் நகர்

  • வாக்காளர் விவரம் - (20 ஜனவரி 2016 வரை)
  • மொத்த வாக்காளர்கள் : 2,55,198
  • ஆண் வாக்காளர்கள் : 1,25,881
  • பெண் வாக்காளர்கள் : 1,29,229
  • மற்றவர்கள் :88
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2016ஜெ.ஜெயலலிதா (அ.தி.மு.க.) 97,218
சிம்லா முத்து சோழன் (தி.மு.க.) 57,673
வசந்தி தேவி (விசி) 4,195
பி.ஆகினேஷ் (பாமக) 3,011
எம்.என்.ராஜா (பா.ஜ.,) 2,928
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2011வெற்றிவேல் (அ.தி.மு.க.) 83,777
சேகர்பாபு (தி.மு.க.) 52,522
வினாயகம் (பா.ஜ.,) 1,300