• கும்மிடிப்பூண்டி

  • வாக்காளர் விவரம் - (20 ஜனவரி 2016 வரை)
  • மொத்த வாக்காளர்கள் : 2,59,194
  • ஆண் வாக்காளர்கள் : 1,27,756
  • பெண் வாக்காளர்கள் : 1,31,407
  • மற்றவர்கள் :31
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2016விஜயகுமார் (அ.தி.மு.க.) 89,332
சேகர் (தி.மு.க.) 65,937
செல்வராஜ் (பாமக) 43,055
கீதா (தே.மு.தி.க.,) 6,585
எம்.பாஸ்கர் (பா.ஜ.,) 2,092
வருடம் பெயர் வாக்குகள்
2011சேகர் (தே.மு.தி.க.,) 97,030
கே.என்.சேகர் (பா.ம.க.,) 67,929
சக்ரவர்த்தி சீமான் (பா.ஜ.,) 1,867