தமிழக சட்டசபை தேர்தல் - 2016
கருத்து கணிப்பு முடிவுகள்
Share this image :
election2016_result_info
அ.தி.மு.க.,+ = அ.தி.மு.க., கூட்ட ணி
தி.மு.க.,+ = தி.மு.க., கூட்ட ணி

புதுச்சேரி கருத்து கணிப்பு முடிவுகள்

Share this image :
election2016_result_info
Pre Election 2016
Election 2016 Opinion