• Election 2016 அரசியல் அனுபவம்

    அரசியல் அனுபவம்: 2004 முதல் கட்சி உறுப்பினர், நகர் செயலாளர் கிடைத்தது எப்படி: கட்சிப் பணி

  • குடும்பம்

    குடும்பம் : திருமணம் ஆகவில்லை

  • தொழில்

    தொழில் : வழக்கறிஞர்