பிளாஷ் நியூஸ் :
தேர்தல் முடிந்தது ; ஓய்வுக்கு ஜெ., கொடநாடு செல்ல திட்டம்
பகுதிகள் down